Skip directly to content

Научноизследователска дейност

https://builder-assets.digitalpfizer.com/website/7a8c4c3c-a92c-4d56-a85c-8139adbfbe63/index.html

Целта на Pfizer е чрез иновации да предлага терапии, които значително подобряват живота на пациентите. Научноизследователската дейност е от ключово значение за осъществяване на целта на Pfizer в усилията ни за превръщане на научните открития и технологии в терапиите, които имат най-голямо значение.

Днес се намираме в изключителен период на биомедицински иновации. Повече от десетилетие след декодирането на човешкия геном ние имаме качествено по-добро разбиране за човешката биология и причините за заболяванията. Разбрахме също, че отличната научна работа не е достатъчна за предоставяне на ефективни нови терапии. През последните няколко години Pfizer внимателно преразгледа начина, по който осъществяваше научноизследователската си дейност в миналото. Постигнахме по-добра симбиоза между наука и бизнес, като направихме подхода си по-кооперативен, целенасочен и вярваме, по-полезен за пациентите. Крайната цел на нашата работа е да създадем механизъм, който да осигурява на пациентите непрекъснат поток от важни нови лекарства и ваксини, година след година.

Съсредоточаваме усилията си върху ключови области, където смятаме, че Pfizer е в най-добра позиция да предостави единствени по рода си и необходими терапии на пациентите.

Ключът на нашия подход е в сътрудничеството по нови и динамични начини с други новатори в областта на здравеопазването, включително специалисти от академичните среди, пациентски организации, правителства, други биофармацевтични компании и лекуващи специалисти.